Antes e despóis
Un modelo que ofrece ao mundo unha serie de interesantes beneficios para a vida das persoas, no sentido do que se ven en chamar calidade urbana. A rúa Andrés Muruais comunica a parte central co barrio de Campolongo. Pasaban case 5.000 coches ao día. Hoxe permítese o tráfico a motor. Só un carril de ...
Spanish.china.org.cn: “Gran inmobiliaria de Beijing se inspira en ciudad española para diseño de ciudades”
Ler máis
Mellor a pé
Cesáreo Mosquera Impulsor da reforma urbana de Pontevedra 1.- A mobilidade urbana A mobilidade mello ...
Mellor a pé
Ler máis
Espazo público
Antes da invasión dos coches, a partires dos anos 50 do pasado século, as rúas eran básicamente espa ...
Espazo público
Ler máis
Seguridade viaria: cero mortos
O calmado do tráfico trouxo consigo a disminución xeralizada da violencia viaria. Cúmprese o obxecti ...
Seguridade viaria: cero mortos
Ler máis
Economía
Baixo o título “Mobilidade intelixente, economía forte” convocouse a edición de 2016 da Semana Europ ...
Economía
Ler máis
Normativa
En 2009 aprobouse unha ordenanza municipal de uso dos espazos públicos que contiña importantes direc ...
Normativa
Ler máis
A bici, aliada
A integración das bicis na mobilidade habitual foi unha consecuencia lóxica do novo modelo, xa que a ...
A bici, aliada
Ler máis
Unha cidade sen coches
Esta frase define para moitos a auténtica aportación de Pontevedra como espazo de experiencia para c ...
Unha cidade sen coches
Ler máis