a-bici-aliada-06A integración das bicis na mobilidade habitual foi unha consecuencia lóxica do novo modelo, xa que a cidade foi convertíndose nun espazo moito máis amábel para este medio de locomoción autopropulsado, que pode circular por áreas peonís e convivir co tráfico a motor.

Poucos carrís bici

Pontevedra apostou seriamente pola convivencia entre as distintas modalidades de tráfico, limitando os abusos que se producían, maiormente derivados da excesiva presenza de automóbiles privados. No casco urbano está o tráfico completamente calmado, polo que os coches deixaron de ser unha amenaza para bicis e peóns, xa que se reduciu drásticamente o número de accidentes.

Algúns carrís bici téñense conservado e mesmo desenvolvido sobre todo pola beira das Xunqueiras do Lérez, para permitir un itinerario continuado entre a senda do Lérez, Monteporreiro a Illa do Cobo e a Xunqueira de Alba, co que quedou liberado de puntos negros que facían a circulación en bici pouco recomendábel. Hoxe é un camiño seguro.

Por qué hai poucas bicis?

A dimensión da cidade non dá ás bicis un papel fundamental na reducción do tráfico a motor, como pretenden outros moitos espazos urbanos.

As bicis en Pontevedra forman parte do estilo de vida de moitas persoas, que non gañan moito tempo nos seus desprazamentos, porque as distancias que percorren son relativamente escasas, pero prefieren a bici que camiñar.

Normalizando a bici

Se nunha primeira fase o Concello estableceu un sistema de aluguer de bicis públicas, anulouse debido ao seu escaso uso e á carestía do seu mantemento. As persoas interesadas fóron mercando os seus propios vehículos, que manexan con facilidade nun espazo público sano e pouco saturado de fumes e ruídos.

A cidade conta con numerosos puntos de estacionamento de bicis, e son moi poucos os incidentes de roubos rexistrados.

Así mesmo, fóron xurdindo iniciativas económicas como mensaxerías urbanas de reparto, ou empresas de aluguer de bicis e obxectos rodantes dirixidos a mozos e turistas. Algúns restaurantes de comida rápida reparten en bici no verán e as tendas de bicis e servizos ao ciclista gozan de gran actividade.

Respecto intermodal

As liñas habituais de comunicación a respeito da mobilidade ciclista teñen que ver coa convivencia entre varios modos de transporte, xa que se os automóbiles a motor deben ter especial precaución coas bicis, os usuarios destas deben ter o mesmo respecto cos peóns.