cermi2007

Que é o Cermi

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade agrupa a todas as entidades territoriais do Estado relacionadas con este campo da integración social das persoas que teñen dificultades de mobilidade.

Según el jurado en el apartado de Mejor Acción Autonómica, ha sido premiado al Ayuntamiento de Pontevedra por su intención y acción continuadas de “convertir la ciudad gallega en un espacio accesible, abierto y libre para todas las personas”.

Por esta razón, o premio ten un significado especial, xa que está otorgado polos propios usuarios, que recoñecen o compromiso de Pontevedra en materia de accesibilidade. Naquel tempo, os avances foron paralelos a toda a reforma urbana, aínda que tamén se realizaban obras específicas en rúas que non eran obxecto dunha reforma profunda.

Acta do xurado

Premio

Pontevedra integradora

Co gallo da concesión do Cermi 2007, o Concello editou un folleto conmemorativo sobre a política de accesibilidade, titulado Pontevedra Integradora. Tratábase dun políptico que incluía un video realizado a tal efecto.