cidade-sen-coches-03Esta frase define para moitos a auténtica aportación de Pontevedra como espazo de experiencia para conseguir unha cidade alternativa. Pero non é exactamente o que revela o seu significado. En Pontevedra hai coches, pero só os necesarios.

Demos demostrado que o número de coches necesarios para que a cidade funcione é moi inferior ao que se adoita pensar.

Urxencias, abastecementos comerciais e hosteleiros, accesos a garaxes, acceso a espazos comerciais para trasladar obxectos voluminosos, traslado de persoas con dificultades de mobilidade… a cidade ten que garantir o seu dinamismo e comodidade para a xente que vive e traballa nela.

Rematar co aparcamento indiscriminado nas rúas é unha das chaves para mitigar o exceso de coches.

As prioridades

Nos modelos convencionais de cidade, a maior parte da atención da mobilidade lévaa o automóbil particular. A pior parte lévaa o peón.

En Pontevedra invertimos esa pirámide, situando no cumio ao peón (a pé ou en cadeira con rodas), seguido das bicis, o transporte público e por último o coche particular.

Tipos de tráfico

Poden considerarse tres tipos de movementos:

  1. De destino. Coches que van a garaxes ou lugares concretos
  2. De paso. Coches que circulan por rúas só para acceder a outras rúas ou destinos
  3. De éxtase. Coches que circulan só en procura de aparcamento, sempre escaso no modelo convencional

A nova mobilidade baséase en potenciar os tráficos de destino, evitando os de paso e de éxtase con medidas activas que servan para disuadir.

Stop atallos

Unha das medidas máis eficaces é a de evitar os atallos que servan para cruzar a cidade ou un barrio concreto. No Centro Histórico, por exemplo, poden circular os coches de destino, pero entran e saen case polo mesmo lugar, sen que podan realizarse itinerarios que aforren tempo aos usuarios, o que disuade o seu uso como atallo.

Sistema de aparcadoiro

Rematar co aparcadoiro indiscriminado en todas partes permite evitar o tráfico de éxtase, ou de procura de estacionamento. A maioría das rúas do espazo central que permiten aparcar nas súas beiras teñen un réxime de servizos, que funciona gratuítamente (sen a ORA), e telecontrolados pola Policía Local.

Existen uns 3.500 lugares en aparcadoiros gratuítos no borde da cidade, a só 10 minutos camiñando do centro urbano. Tamén existen unhas 4.500 prazas en aparcadoiros de pago en soterráns.

Repartos

Existen horarios amplos para realizar repartos comerciais nas zonas peonís, tanto de mañá coma de tarde.