Evitar a disgregación comercial

Moitas cidades “deslocalizaron” a súa actividade comercial cara a zonas industriais ou periféricas. Promoveron centros comerciais nos que os cidadáns pasan a reducirse a “consumidores”, xa que todo está pensado para eles. Crean unha mobilidade distinta: o comercio de proximidade xenera moito menos tráfico a motor que os centros periféricos.

Alimentos frescos

Unha das claves da calidade de vida é o acceso aos alimentos frescos, característicos de supermercados ou tendas de provisión cotián para a cidadanía. A estrutura urbana deste tipo de establecementos é moi tupida, de tal xeito que as persoas poden prescindir de mercar en grandes superficies para realizar compras perecedeiras. A cómoda mobilidade peonil urbana permite utilizar estes establecementos con facilidade. Moitos teñen servizo rápido a domicilio ou permiten levar ás casas os carriños de rodas.

A mercar a pé

Un sondeo urbano realizado en 2016 rebela que o XXX% das persoas que viven no centro urbano realizan as súas compras cotiáns en radios de proximidade aos seus domicilios. Só existe un gran centro comercial periférico, ao que o XXX% dos habitantes da cidade acoden …. veces ao mes, así como a outros supermercados de menor tamaño ubicados na periferia e que dispoñen de aparcadoiros propios.

Unha economía forte

A economía terciaria medrou en Pontevedra 7,1 puntos porcentuais entre os anos 2001 e 2015, período de realización da maior parte da reforma urbana. Sectores como o comercio, a hostelería ou os servizos, que se ubican especialmente nas zonas liberadas de automóbiles, experimentaron un notábel desenvolvemento, aínda tendo en conta os profundos cambios macroeconómicos destes anos, así como a crise que afectou ao Estado Español.