Comercio na cidade

Moitas cidades “deslocalizaron” a súa actividade comercial cara a zonas industriais ou periféricas. Promoveron centros comerciais nos que os cidadáns pasan a reducirse a “consumidores”, xa que todo está pensado para eles. Crean unha mobilidade distinta: o comercio de proximidade xenera moito menos tráfico a motor que os centros periféricos.