Finalista nos Premios Europeos de planificación urbana e rexional

Premios convocados na capital europea, para fomentar a cultura do proxecto. A candidatura destacou pola redución dos espazos urbanos destinados ao automóbil como eixo dun cambio de modelo encamiñado á eficiencia enerxética, con resultados espectaculares, como a redución en máis dun 60% no uso de combustibles fósiles.

http://pontevedraviva.com/xeral/11850/pontevedra-bruselas-proyecto-ahorro-energetico-peter-wiberg-premio/