onuhabitat

Que é ONU-Hábitat

O programa das Nacións Unidas para os Asentamentos Humanos é unha axencia das Nacións Unidas con sede en Nairobi, que ten o obxectivo de promover cidades e pobos social e ecolóxicamente sustentábles. A axencia data de 1978, cando foi creada logo da Conferencia Habitat I, en Vancouver (Canadá).

A candidatura de Pontevedra

O Concello de Pontevedra elaborou unha candidatura en base aos preceptos esixidos na convocatoria deste premio internacional, que posteriormente elevou ao comité español do Premio, que coordena o Ministerio de Fomento, donde as candidaturas son seleccionadas para elevarse ao xurado internacional de Dubai.

Candidatura de Pontevedra, premio ONU Habitat

Premios de 2014

Das 406 candidaturas recibidas de 95 países no ano 2014, Pontevedra foi a única candidatura europea premiada entre os 6 premios seleccionados como mellores prácticas en todo o mundo para mellorar a calidade de vida das persoas.

Páxina web oficial dos candidatos

Links de interés

O Premio Dubai

Durante a Conferencia das Nacións Unidas sobre boas prácticas de Dubai en 1995 convocouse este Premio de boas prácticas para mellorar as condicións de vida, en base á Declaración de Dubai. En 1996, a Conferencia das Nacións Unidas sobre asentamentos humanos (Habitat II) e a Asociación Mundial de Cidades e Autoridades Locais celebradas en Estambul, ratificaron a Declaración de Dubai.

Desde entón, só na categoría institucional, teñen concedido un centro de premios en todo o mundo. O Estado Español, con 9 é o país da ONU máis premiado, seguido de Brasil, Canadá, India e Arxentina (6), Kenia (4), México, USA, Líbano e Palestina (3), así ata un total de 58 países. Entre eles, os europeos Holanda, Alemania, Portugal, Bulgaria e Austria.

Presentación do Premio

Links de prensa